Academie voor samenwerking
Online test
Test het verband tussen innovatie en het vermogen om goede vragen te stellen
De enige hoop om het onderwijs te veranderen ligt aan de randen van de sector

Een rondetafelconferentie rond armoede
hoe je als team echt iets kunt veranderen
Help….de school sluit! Hoe vertel ik het de ouders?

Where good ideas come from - Steven Johnson
Innoveren kun je leren.
Zo kom je op nieuwe, briljante ideeën
Artikel uit het NRC, dd.10 januari 2017
Een stimulerende omgeving
Korte informatieve film over de ontwikkeling van het jonge kind
Uitdagingen in samenwerking zorg en preventie voor jeugd

Pedagogisch PACT
PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken
De verbinding onderwijs en jeugd
Werken aan kansen voor ieder kind
Gezondheid
Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat
Gebiedsindicatoren

Gebiedsindicatoren toelichting

Laaggeletterdheid
In Nederland zijn ca. 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden
Hoe bouw ik aan een gelijkwaardige relatie met ouders

Wat is een kindcentrum?

Kindcentrum op het platteland
Interssante video over kindcentra in de provincie

Academie voor SamenwerkingBurger en overheid | De kwetsbare burgerIntegrale kindcentraOnderwijs en jeugdhulp